Макро #2

Ти не си специален. Ти не си красива и уникална снежинка. Ти си същата разлагаща се органична материя, както всичко останало.
– Чък Паланюк, „Боен клуб

Марио Йорданов

Марио Йорданов

Поща за гневни писма:
mariovyordanov@gmail.com
Марио Йорданов

Leave a Reply