разказ

Чистилище

Чистилище

Фенфикшън по “Starfish” на Питър Уотс – фантастика на дъното на океана. „Чистилище“ разказва мрачната история на изграждането на съоръженията, експлоатиращи геотермалната енергия на тихоокеанския разлом Хуан де Фука. Автор на изображението е Scott Clarke.